Tractor Subsidy : प्रतीक्षा अखेर संपली! महाडीबीटी पीडीएफ लाभार्थी यादी जाहीर,

Tractor Subsidy : प्रतीक्षा अखेर संपली! महाडीबीटी पीडीएफ लाभार्थी यादी जाहीर, फक्त या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 6.5 लाख रुपये मिळतील, यादीत नाव पहा.

 

👇👇👇👇👇👇

महाडीबीटी पीडीएफ लाभार्थी यादी जाहीर

,ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अडीच लाख,यादीचे नाव पहा.

Back to top button