Tractor anudan yojana

Tractor anudan yojana

Tractor anudan yojana अंतसंकल्पीय तरतूद्दीच्या 60 टक्के च्या मर्यादेत रुपये 240 कोटी नितीनच्या कार्यक्रमास संदर्भित संदर्भ मार्गीन क्रमांक तीनच्या शासन निर्णयाने प्रकाशकीय मान्यता देण्यात आले असून उपयोग उपयुक्त संदर्भीय व तीन ते पाच शासन निर्णयाने रुपये 140 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

आता 560 कोटी इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या वितरण विचाराधीन होती त्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे चला तर आपण आता शासन निर्णय बघूया सन 2022ते2023 या वर्षांमध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे.

आमचा व्हॉट्सॲप ग्रूप ला जॉईन होण्यासाठी
इथे क्लिक करा

अंमलबजावणी करण्यासाठी माहेर 560कोटी आयुक्त कृषी यांना अर्थसंकल्पीय विवरण प्रणालीवर डीबीएस विवरित करण्यात येत असून सदर निधी सण 2022ते 2023 करिता खालील लेखा रेषाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्च टाकावा.

Back to top button