Sprinkler Drip :स्प्रिंकलर इरिगेशन लॉटरी यादी जाहीर,यादीत तुमचे नाव पहा

Sprinkler Drip :स्प्रिंकलर इरिगेशन लॉटरी यादी जाहीर,यादीत तुमचे नाव पहा

Sprinkler Drip :लाभार्थी निवड यादी म्हणजेच लॉटरी यादी 19 डिसेंबर 2022 रोजी MahaDBT पोर्टलद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. (Mahadbt Farmer Lottery) तर Mahadbt पोर्टलद्वारे (Mahadbt_farmer) निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर निवडीबाबत संदेश पाठवण्यात आला आहे.

जिल्हा: अकोला पहा यादी

जिल्हा: अमरावती पहा यादी

जिल्हा: अहमदनगर पहा यादी 

Back to top button