पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 18,300 रुपये इथे यादी चेक करा

पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 18,300 रुपये इथे यादी चेक करा

pmfby beneficiary list 2023 : या दहा जिल्ह्यातील 12 लाख शेतकरी खरीप पीक विम्यासाठी पात्र, या दहा जिल्ह्यातील गावांनुसार यादी आली समोर. शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसान भरपाई मिळाल्याची आनंदाची बातमी आहे.

 

या दहा जिल्ह्यातील गावांनुसार यादी

👇👇👇

यादीत नाव चेक करा

Back to top button