pm kusum payment option list 2023:कुसुम सोलर पंप “या” तारखेला येणार पेमेंट व कंपनी निवडण्याचे ऑप्शन, येथे पहा

pm kusum payment option list 2023:कुसुम सोलर पंप “या” तारखेला येणार पेमेंट व कंपनी निवडण्याचे ऑप्शन, येथे पहा

pm kusum payment option list:कुसुम सोलर पंप “या” तारखेला येणार पेमेंट व कंपनी निवडण्याचे ऑप्शन
कुसुम सोलर पंप योजना अंतर्गत फॉर्म भरलेल्या शेतकऱ्यांन पेमेंट भरण्यासाठी व कंपनी निवडण्यासाठी लवकरच सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असून सदरची सुविधा ही जुलै महिन्याच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये सुरू होणारा असून सुरुवातीला तुम्हाला पेमेंट भरण्याची ऑप्शन येणार आहे. पेमेंट भरल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या विहिरीचा एक सेल्फ सर्वे करावा लागणार असून हा सर्वे केल्यानंतर तुम्हाला कंपनी निवडण्याचे ऑप्शन येणार आहे कंपनी निवडल्यानंतर तुम्हाला एक पंधरा दिवसांमध्ये सोलर पंप वरती अथवा बोर वरती बसविला जाणार आहे.pm kusum payment option list

 

 

Back to top button