PM Kisan 13th Kist Today: PM किसान सन्मान निधीचा 13वा हप्ता आज रिलीज होणार,

PM Kisan 13th Kist Today: PM किसान सन्मान निधीचा 13वा हप्ता आज रिलीज होणार, पहा अशी स्थिती

या शेतकऱ्यांनाच पैसे मिळतील

PM Kisan 13th Kist Today: ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे e-KYC केले आहे त्यांनाच PM किसान योजनेचा 13वा हप्ता मिळेल.

प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PM किसान सन्मान निधी) मधून तुमच्या बँक खात्यात पैसे येत असल्यास, तुमच्या बँक खात्यात eKYC

असणे आवश्यक आहे. ज्यांनी eKYC केलेले नाही ते या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत.

पीएम किसान 13 : याशिवाय ज्यांनी या योजनेसाठी बनावट कागदपत्रांद्वारे नोंदणी केली आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

पीएम किसान योजनेचे लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी असणे अनिवार्य आहे.

इथे क्लिक करा

PM किसान सन्मान निधीचा 13 वा हप्ता आज रिलीज होणार, पाहा अशी स्थिती

 

Back to top button