mcx cottan pirce

mcx cotton pirce कापूस बाजार भाव 10 हजारांच्या वर

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
अमरावती क्विंटल 125 9600 10000 9800
हिंगोली क्विंटल 30 9850 10000 9925
किनवट क्विंटल 311 8700 10000 9870
राळेगाव क्विंटल 3000 9200 10050 10000
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 550 9800 9950 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1406 9500 10000 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 9800 10000 9950
मनवत लोकल क्विंटल 3200 8300 10000 9920
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 9500 9985 9700
काटोल लोकल क्विंटल 290 8000 10000 9400
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8500 9920 9865
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6300 8000 10230 9200
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 271 7870 8690 8320
Back to top button