Mahabhumi Land Record 2023

Mahabhumi Land Record 2023

: पार्सल भूमी अभिलेख 8 दिवसांत नोंदविण्याचा निर्णय

Mahabhumi Land Record महाभूमी भूमी अभिलेख नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी विखंडन बंदी आणि विखंडन दुरुस्ती कायद्याच्या कलम-बी अंतर्गत एक परिपत्रक जारी केले.

महाभूमी अभिलेख नोंदणी पार्सल भूमी अभिलेख 8 दिवसांत नोंदविण्याचा निर्णय

येथे क्लिक करा

Back to top button