Land record

Land record

100 ru. च्या बाँड वर होणार जमीन नवारवर

👇👇👇👇

फक्त 100 रुपये तुमची

जमीन तुमच्या नावावर होणार

 

Land recard transfer:राज्य व केंद्र सरकार आशा काही योजना आणत आहे. ज्यातून शेतकरी कमी खर्चात जमीन नावावर होऊ शकते. फक्त १०० रुपये शेतकरी जमीन नावावर करू शकतात.

Back to top button