land recard  शेत जमीन नावावर करा फक्त 100 रुपयात शासन निर्णय आला

land recard  शेत जमीन नावावर करा फक्त 100 रुपयात शासन निर्णय आला

येथे क्लिक करुन

  शेत जमीन नावावर करा फक्त एका दिवसात

land recard 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर जमीन वाटप बाबतची सर्व माहिती नमूद करून त्यावरती अर्जदाराने स्वतःची व सर्व वारसदारांची सही करणे आवश्यक आहे.

Back to top button