Land record mahabhumi

Land record mahabhumi

 

Land recard वडीलाचे जुने जमिनीची रेकॉर्ड पाण्यासाठी इथे क्लिक करा जमिनीचे अतिक्रमण केलेले पूर्ण रेकॉर्ड पहा सातबारा आठ फेरफार उतारा नक्कल सर्व काही पहा स्वतःच्या मोबाईल मध्ये….

👇👇👇👇👇👇

इथे क्लिक करा

 जमिनीचे अतिक्रमण केलेले

👇👇👇👇👇👇

पूर्ण रेकॉर्ड पहा 

 

 

Back to top button