Gram Panchayat nikal 2022

Gram Panchayat nikal 2022

इथे क्लिक करा ग्रामपंचायत निकाल पहा

 

ग्रामपंचायत निवडणुक पहिले फेरी निवडणुन आलेले सरपंच उमदेवार

१)वडगाव ढोक ढाकणे :अमरसिंह पंडित
२)टाकळगव्हाण अमरसिंह पंडित
३)काजळा :- बदामराव पंडित
४)मालेगांव बू: अमरसिंह पंडित
५)पांचाळेश्वर :- अमरसिंह पंडित
६)तळणेवाडी : बदामराव पंडित
७) अंतरवली : लक्ष्मण पवार
८) जातेगाव :-बदामराव पंडित
९ )रुई :- बदामराव पंडित

ग्रामपंचायत निवडणुक दुसरी फेरी निवडणुन आलेले सरपंच उमदेवार

१)मिरकाळा :लक्ष्मण पवार
२) सुशी:- अमरसिंह पंडित
३)सैदापुर :- अमरसिंह पंडित
४)मालेगांव खु: अमरसिंह पंडित
५)राक्षसभूवन :- लक्ष्मण पवार
६)बोरी पिंपळगाव : अमरसिंह पंडित
७) माटेगाव : अमरसिंह पंडित
८)मिरगाव :-अमरसिंह पंडित
९ )राजापुर :अमरसिंह पंडित
१०)धानोरा:अमरसिंह पंडित

ग्रामपंचायत निवडणुक तिसरी फेरी निवडणुन आलेले सरपंच उमदेवार

१)रांजणी:अमरसिंह पंडित
२)बंगालीपिंपळगाव:बदामराव पंडित
३)हिवरवाडी :- अमरसिंह पंडित
४)बोरगाव बू: राष्ट्रवादी /शिवसेना युती
५)सावळेश्वर :- अपक्ष सर्व पक्षिय
६)राजप्रिंपरी : शिवसेना/राष्ट्रवादी युती
७) खळेगाव: भाजपा /शिवसेना युती
८) भोगलगाव :-भाजपा लक्ष्मण पवार
९ )मनुबाई जवळा :- राष्ट्रवादी अमरसिंह पंडित
१०)सिरसदेवी: अमरसिंह पंडित

 

Back to top button