farming technology आपण त्यामध्ये या जमिनीचा अधिकार कोणाकडे आहे तसेच अभिलेखात काय बद्दल झाले बदल कोणता झाला आहे आणि बदल कधी झाला या बद्दल संपूर्ण माहिती आपल्याला सातबारा उतारा आठ अ इत्यादी आपण या सर्व माहिती पाहू शकतो. farming technology जमीन आपल्या नावावर आहे का दुसऱ्याच्या नावावर ते पहा आपल्या मोबाईल वरुन

farming technology आपण त्यामध्ये या जमिनीचा अधिकार कोणाकडे आहे तसेच अभिलेखात काय बद्दल झाले बदल कोणता झाला आहे आणि बदल कधी झाला या बद्दल संपूर्ण माहिती आपल्याला सातबारा उतारा आठ अ इत्यादी आपण या सर्व माहिती पाहू शकतो. farming technology

इथे क्लिक करून पहा जमीन आपल्या नावावर आहे का दुसऱ्याच्या नावावर ते पहा आपल्या मोबाईल वरुन

Back to top button