electricity dp :शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास मिळणार 15,000 ते 20,000 हजार रुपये भाडे

electricity dp :शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास मिळणार 15,000 ते 20,000 हजार रुपये भाडे

 

शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास मिळणार

15000ते 25000 हजार रुपये भाडे

Back to top button