dairy farming anudan 2023

dairy farming anudan 2023

दूध व्यवसाय करण्यासाठी शासन देणार गाय घेण्यासाठी 1,05000 तर म्हैस घेण्यासाठी 1,20000 हजार अनुदान, येथे करा अर्ज

dairy farming anudan:राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने दुधाळ गाय-म्हैस

वाटप योजना सुरू केली असून दारिद्र्यरेषेखालील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

दूध व्यवसाय करण्यासाठी शासन देणार अनुदान

 येथे करा अर्ज

Back to top button