Crop Insurance राज्यातील पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप 2022 आणि रब्बी हंगाम 2022-23 बाबत शासन निर्णय

Crop Insurance

राज्यातील पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप 2022 आणि रब्बी हंगाम 2022-23 बाबत शासन निर्णय

राज्यातील पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप 2022 आणि रब्बी हंगाम 2022-23 बाबत शासन निर्णय.

भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि ICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी.

येथे क्लिक करुन

आपल्याला किती विमा मिळाला हा जीआर 

एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स कंपनी. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी 5 कंपन्यांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. शासन निर्णयामुळे पाच विमा कंपन्यांना 724 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

शासन निर्णय pdf येथे पहा

Back to top button