Crop Insurance Status list 2023

Crop Insurance Status list 2023

शेतकऱ्यांना हेक्टरी 16,700 रुपये अनुदान बँक खात्यात जमा, यादीमध्ये नाव चेक करा

 

Crop Insurance Status list : या दहा जिल्ह्यातील 12 लाख शेतकरी खरीप पीक विम्यासाठी पात्र, या दहा जिल्ह्यातील गावांनुसार यादी आली समोर. शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसान भरपाई मिळाल्याची आनंदाची बातमी आहे.

पीक विमा आणि नुकसान भरपाई बाबत पीक विमा भरपाई येत्या सोमवारपासून नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची आनंदाची बातमी आहे.

कोणकोणते जिल्हे आणि गावे या खरीप पीक विमा नुकसान भरपाई साठी पात्र आहेत हे तुम्ही आधार कार्ड द्वारे पाहू शकतो.

शेतकऱ्यांना हेक्टरी 16,700 रुपये अनुदान

👇👇👇

यादीमध्ये नाव चेक करा

 

Back to top button