Crop Insurance News: 400 कोटी विमयची यादी अली….! तात्काळ आपले नाव चेक करा….

Crop Insurance News: 400 कोटी विमयची यादी अली….! तात्काळ आपले नाव चेक करा….

 

400 कोटी चा पिक विमा मंजूर या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात

तात्काळ आपले नाव चेक करा

Back to top button