Crop insurance company

Crop insurance company

 

👇👇👇👇👇👇

इथे क्लिक करा

पहा शेतकऱ्याची थट्टा

कसी केली विमा कंपनीने

 

विम्यापोटी कंपनीकडे ८४४ रूपये भरणा केला. मात्र, पीक विम्याच्या भरपाई पोटी फक्त ९० रुपये मिळाले. जेवढ्या रकमेचा भरणा केला तेवढी रक्कम देखील मिळाली नाही.

👇👇👇👇👇👇

इथे क्लिक करा

पहा शेतकऱ्याची थट्टा

कसी केली विमा कंपनीने

 

Back to top button