Crop Insurance 2023 :  सरसकट पिक विमा जाहीर.! जिल्हा निहाय यादी पहा

Crop Insurance 2023 :  सरसकट पिक विमा जाहीर.! जिल्हा निहाय यादी पहा

 

Crop insurance मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागला अशा शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसाभरपाई पिक विमा जाहीर झाला परंतू अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. कोणत्या जिल्ह्यात मिळणार लाभ जिल्हा निहाय यादी पाहा. Crop Insurance List

सरसकट पिक विमा जाहीर.!

👇👇👇

जिल्हा निहाय यादी पहा

Back to top button