These two documents are required ही दोन कागदपत्रे लागणार

These two documents are required

ही दोन कागदपत्रे लागणार

  • एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा करण्यासाठी पॅनकार्ड (Pan card) आणि आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • अनिवार्य करण्यात आले आहे.आता मोठ्या रक्कमा बँकेत जमा करताना तुम्हाला पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड दाखवावे लागणार आहे.रोख रक्कम भरणा

केल्यास किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक रोख रक्कम मिळाल्यास जबर दंडाची (Penalty) तरतूदही करण्यात आली आहे.Bank Cash Deposit Rule Changed

बँक खात्याशिवाय दोन हजार रुपयांच्या नोटा कशा बदलायच्या,

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

येथे जाणून घ्या- स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

Back to top button