Agriculture Crop Insurance 2023 : या १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये शासन निर्णय पहा

Agriculture Crop Insurance 2023 : या १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये शासन निर्णय पहा

येथे क्लिक करुन

शासन निर्णय पहा दहा जिल्ह्यातील शेतकन्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये मिळणार

• औरंगाबाद

• जालना

• परभणी

•हिंगोली

• नांदेड

•बीड

•लातूर

•पुणे

• सातारा

•सोलापूर

Back to top button