Agricultural Land loan : 1 एकर जमिनीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना किती कर्ज देते?

Agricultural Land loan : 1 एकर जमिनीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना किती कर्ज देते?

 

शेतीच्या कर्जासाठी लागणारे कागदपत्र

इथे पाहू शकता

 

किसान कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

जमिनीचा नकाशा
जमिनीची प्रत
आणि या कागदपत्रांवर तुम्हाला तुमच्या पटवारीची सही घ्यावी लागेल.
यानंतर तुम्हाला ती कागदपत्रे तुमच्या बँकेत जमा करावी लागतील.
तुमचे बँक पासबुक
पॅन कार्ड
आधार कार्ड
सर्व कागदपत्रे बँकेत घेऊन गेल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या पॅनेलच्या वकिलाला तक्रार करावी लागेल.
Agricultural Land Loans

Back to top button